Saturday, November 14, 2020

Perspettivi

jghaddi z-zmien, perspettiva fuq li gara u ma garax. tistghageb, tistordi, tosfor...ddum ma tigi lura hawn u tiprova tmur lura hemm. gheruq li jfitxu u jimirhu l boghod mis sigra, gheruq li ma jinbtux u jsiru hamrija, gheruq li jintbtu fil holm tal gzira li tghum fil bahar taz zmien. mewg. caqliqa. tizliga. qafsa ta qalb. rabja. gheruq politici. sfond gypsy punk. tidhol fil fosqa tad duhhan. mieghek innifsek. il jien u lil hinn minni. ma nixteqx. waqfien. submission/liberation. kenn fil kitba. u fl-ikel. ssajjar ghal xi hadd. ssajjar ma xi hadd. materjalizmu. festa. s sbuhija tal hajja. eta. ageing gracefully. i saw the best minds of my generation...diska wahda. ritratt ta' memorja. zbalji. mhabbiet. ghada jisbah.

No comments:

Post a Comment