Monday, March 2, 2020

Il-mutur tal-ekonomija

Ihhaffer, jordom u jfarrak.
Igawdi l-aqwa zmien
Dan zmien il-hsad qalulu
U hadem kemm felah biex tikber l-ekonomija
Kull bitha, gnien u gallinar li fadal bena
It-toroq tieghu, ihuf fil-madwar qisu il-boss
Idejjaq lix-xjuh b’xi offerta specjali biex darhom jiehu
U jekk isib xi qanzha, jaf li jaf lin-nies ta stoffa ikbar
Biex jibqa ghaddej bhal gaffa
Ghax qalulu li hu l-mutur tal-ekonomija
Minghajru jkun hemm l-ghaks u l-faqar
Ghalhekk irrabja hafna meta sema b’ dak il-cowboy li radam omm taht dara
Mal-hazin se jehel it-tajjeb
Dan zmien l-ghaqda u r-riflessjoni
L-ebda cuc tal-Graffitti m’hu se jnawwar lill- kotra kontrina
Ghax ahna tal-affari taghna, ahna l-mutur tal-ekonomija

No comments:

Post a Comment